Verschillende zwaarden voor ridders

Gepost door admin | 5 januari 2013

Het is lastig om de categorie zwaarden strikt af te bakenen en te benoemen. Dit door de grote diversiteit van zwaarden door de jaren heen, van vroeger tot nu zijn er een aantal dingen veranderd. In de geschiedenis wat het een belangrijk verdedigingsmiddel, maar hedendaags worden er workshops ‘Middeleeuws Vechten’ aangeboden. Het is dus nog steeds een belangrijk fenomeen. Vast kan worden gesteld dat een zwaard een wapen is, vaak langwerpig, bedoelt om aan te vallen, gemaakt van scherp metaal met een handvat. Vroeger werd het zwaard gebruikt in lijf-aan-lijfgevechten of gevechten te paard. Als reservewapen werden korte zwaarden gebruikt. De korte lengte en het lage gewicht zorgen ervoor dat het gemakkelijk verwondingen en hinder kon voorkomen. De ruiters maakten gebruik van de langere zwaarden, evenals troepen in losse formatie en tijdens een duel. Verder waren er ook nog speciale tweehandige extra lange zwaarden. Deze werden gebruikt voor executies en door gespecialiseerde vechters. Het is dus een wapen dat niet voor iedereen makkelijk te hanteren is. Afhankelijk van de uitvoering vereist het een aanzienlijke vaardigheid en lichamelijke kracht. Vroeger, in de middeleeuwen, was het normaal en werd het van iedere ridder verwacht dat deze wist hoe hij een zwaard moest gebruiken en dat deze ook een eigen zwaard ter beschikking had.

Vechten met kunst

Gepost door admin | 4 januari 2013

Vechten is meer dan een ‘potje knokken’ met elkaar of een goede klap uitdelen. De vechtkunst omvat allerlei vechttechnieken en vechttradities en wordt vooral gezien als verdediging, nooit om zelf ruzies uit te lokken. Vaak wordt bij vechtsport gedacht aan oosterse vechtsporten zoals kungfu en karate, maar niets is minder waar. Ook westerse sporten zoals boksen en worstelen zijn vechtkunsten. In beide gevallen is de vechtkunst al zeer oud. De eerste tekeningen dateren van het eerste millennium voor Christus, hierop zijn systematische trainingen te zien van bepaalde manieren van vechten. In principe berust iedere vechtkunst op hetzelfde principe. Het tegelijkertijd verdedigen en verslaan van de tegenstander. Met behulp van fysieke kracht is het de bedoeling om de tegenstander te verslaan, daarnaast is het noodzaak om jezelf te verdedigen tegen de aanvallen van de tegenstander. Vechtsporten zijn ruwweg onder te verdelen in enkele hoofdgroepen, slag, worstelen en wapens. Bij de eerste, slag, wordt de nadruk gelegd op de technieken, met name trap- en slagtechnieken. De tweede, worstelen, legt de nadruk op het beetpakken en neerleggen van de tegenstander. Dit gebeurt aan de hand van houdgrepen welke van tevoren worden aangeleerd. De laatste categorie maakt gebruik van wapens en spreekt eigenlijk voor zich. Er wordt hier niet alleen gevochten met de fysieke kracht maar ook met wapens.

Aanbod van een POH GGZ

Gepost door admin | 17 september 2012

Vervolgens geeft de praktijkondersteuner een behandelaanbod dat hierbij het beste aansluit. Voorbeelden hiervan; verwijzing naar een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater of een aantal gesprekken bij de POH GGZ zelf. Als er wordt gekeken naar de meeste klachten die een POH GGZ over kan nemen van een huisarts zit daar niet echt een logische volgorde in. Het heeft allemaal te maken met psychische problemen, dit is de overeenkomst. Hierbij kunt u denken aan een depressie, slapeloosheid en andere stoornissen en aan relatieproblemen. Daarnaast kunt u ook met verschillende vormen van autisme bij kinderen terecht bij de POH GGZ en ook voor rouw door verlies van een partner of kind. Als laatste horen daar angst- en paniek aanvallen bij, constant een gespannen gevoel of bij overmatig gebruik van alcohol, drugs en tabak. Zoals hier is beschreven is het werk van een POH GGZ ontzettend veelzijdig en komen er allerlei problemen voor waarmee u bij hem terecht kunt. De functieomschrijving van de POH GGZ is duidelijk omschreven. Bij elke praktijkondersteuner zal dit weer verschillen en anders zijn, maar meestal zijn de hoofdtaken redelijk overeenkomstig. De hoofdtaak van een POH GGZ is de ondersteuning van een huisarts. Daarnaast zorgt de praktijkondersteuner voor doorvragen en vraagverheldering. Om helemaal te integreren in de huisartsentak en voorzieningen is het de bedoeling dat alle partijen de handen ineen slaan. Alle huisartsen zouden dezelfde mening moeten delen om op deze manier werk uit handen te geven. Daarnaast wordt het als prettig ervaren als meer huisartsen een POH GGZ in dienst nemen. Op deze manier komt de acceptatie en ontwikkeling van de praktijkondersteuner in een stroomversnelling terecht. Deze oproepen worden aan alle kanten gesteund. Niet alleen door patiënten zelf, maar door meerdere groepen.

Waarom zou ik payrollen in Groningen?

Gepost door admin | 9 juni 2012

U kunt om verschillende redenen kiezen om uw personeel bij een payroll bedrijf onder te brengen. Een eerste reden kan zijn om een payroll bedrijf als Payroll Groningen in de arm te nemen om het juridische werkgeverschap over te dragen. U bent niet meer verantwoordelijk voor niet gewerkte uren door ziekte, arbeid ongeschiktheid of door een andere reden. U betaald alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van een werknemer. En dat kan een voordeel zijn. Ook kunt u kiezen om een payroll bedrijf in te schakelen zodat u sneller en gemakkelijker afscheid kunt nemen van een werknemer. U bent niet de werkgever en kunt dus met een redelijke opzegtermijn ervoor kiezen om niet meer samen te werken met een medewerker van uw bedrijf.  Een ander voordeel is dat u uw personeel veel meer extra’s kunt bieden door de schaalgrootte die een payroll bedrijf wel heeft. Zo kunt u uw personeel een betere pensioenregeling geven, betere voorzieningen en collectieve kortingsregelingen. Dat is natuurlijk een mooi en ook sterk voordeel.  Vooral voor de kleinere bedrijven is het inschakelen van een payroll bedrijf in de regio Groningen een goede mogelijkheid om de risico’s van het inhuren van personeel te beperken.  Natuurlijk zijn er extra kosten echter er zijn ook vele voordelen en het bespaart u veel tijd en uitzoekwerk wat u ook veel geld kost.

Zwaardstunter Weblog

Gepost door admin | 28 april 2011

Een zwaard is een lange, scherpe stuk gesmeed  metaal , gebruikt in vele beschavingen over de hele wereld, voornamelijk als een snij-of stoten wapen en af en toe voor clubbing. Het woord zwaard komt van het Oud-Engels  sweord , verwant aan het Oudhoogduits  Swert , het Midden-Nederlandse  swaert , Oudnoors  sverð (zie IJslandse  sverð , Deense  sværd , Noorse  sverd , Zweeds  Svärd ) Oudfries en Oudsaksisch  swerd en Moderne Nederlandse  zwaard en Duitse Schwert , van een Proto-Indo-Europese wortel * swer- “te verwonden, te snijden.” Mensen die met zwaarden stunten, heten zwaardstunters of, in enkelvoud, een zwaardstunter.

Een zwaard bestaat in wezen uit een mes , een gevest , en een pareerstang , meestal met een of twee randen voor het slaan en snijden , en een punt voor stoten. De belangrijkste bedoeling en de fysica van de schermkunst zijn tamelijk constant gebleven door de eeuwen heen, maar de werkelijke technieken variëren tussen de culturen en periodes als gevolg van de verschillen in blade design en het doel. In tegenstelling tot de boog , speer , bijl of mes , het zwaard is een zuiver militair wapen, en dit heeft ervoor gezorgd dat symbolische van oorlogsvoering of naakt staat de macht in veel cultures.The namen gegeven aan de vele zwaarden in de mythologie , literatuur en geschiedenis weerspiegelen de hoge prestige van het wapen en de rijkdom van de eigenaar.
Niet elke cultuur die brons gebruikt ontwikkelde ook zwaarden. Bijvoorbeeld, de steppe stammen voorkeur korte dolken (de akinakes ). In Zuid-Amerika, brons werd gebruikt door de Inca’s , en hoewel het concept van het zwaard werd bekend in de vorm van houten zwaarden met obsidiaan scherven (zoals de Azteken  macahuitl ), heeft ze zich niet ontwikkelen bronzen zwaarden. Deze zwaarden werden meestal gebruikt met een hand, maar twee handen varianten werden ook gebruikt.

Vacatures gezondheidszorg

Gepost door admin | 25 januari 2011

Een vacature in de gezondheidszorg is een onvervulde arbeidsplaats op de arbeidsmarkt, binnen een bedrijf, een organisatie of een overheidsdienst die open staat voor werkzoekenden en die werkzaam is in de gezondheidszorg. Vacatures gezondheidszorg verschijnen als advertenties in bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, personeels- en vakbladen, in de etalages bij uitzendkantoren en op internet en richten zich voornamelijk op bedrijven die actief zijn in de gezondheid. Met de toename van de werkloosheid in Europa vanaf de jaren zeventig van de 20e eeuw zijn voor vacatures aparte secties of bijgevoegde katernen ontstaan.
 
Met de komst van het internet einde de jaren ’90 zijn er ook talrijke vacatures gezondheidszorg websites in het leven geroepen. Wanneer een vacature wordt vervuld, wordt ze als een (tijdelijke) betrekking tot de werkgelegenheid gerekend door bureaus voor nationale statistiek. Vooraleer een vacature verschijnt, wordt doorgaans door de organisatie waarbinnen de vacature is ontstaan, nagegaan of de leemte intern kan worden ingevuld. Deze vacatures gezondheidszorg zijn specifiek toegesneden op werkgevers en werknemers. Dankzij handige online uitwisselingsprocessen behoort gissen naar antwoorden tot de verleden tijd. Dankzij andere handige items kunnen andere items makkelijker worden herkend, toegeschreven aan de andere zijde of een oplossing gevonden worden voor vacature vraagstukken.

Payroll bij Zwaardstunter.nl

Gepost door admin | 19 januari 2011

Bij ons bedrijf hebben we recentelijk een payroll bedrijf als nieuwe partner mogen verwelkomen. Mensen aannemen via payroll werkt zoals bij een uitzendbureau. Bij payroll treedt de werknemer juridisch in dienst van het payroll bedrijf. Alleen is het personeel zelf geworven. Door payroll te gebruiken wordt flink op de kosten van de werkgever bespaard. Dit komt omdat payroll bedrijven meestal een lagere omslagfactor, oftewel een gunstiger tarief rekenen dan uitzendbureau’s. Zo kan de besparing voor werkgevers bij een modaal salaris oplopen tot wel 5 euro per uur. Payrolling biedt werkgevers zekerheid, winst, lage tarieven en gemak, ook bij payroll freelance.
 
Extra voordelen ontstaan vooral uit het feit dat het personeel niet meer onder het specifieke CAO van een bepaalde tak valt. Hierdoor kunnen afdrachten aan sectorfondsen worden ontlopen in bepaalde gevallen, net als het omzeilen van de wachtgeldregeling. Het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en de netto lonen voor de werknemer wordt kleiner. Payroll is een sterk groeiende branche, voornamelijk bekend van de horeca. Het belangrijkst is dat een payroll-aanbieder voldoet aan de NEN 4400-1 normering en gebruik maakt van een payroll branchegerelateerd CAO, de VPO, NBBU of ABU. Daarbij komt dat zelfstandigen en freelancers vaak ook baat hebben bij een propayroll constructie.